interests.txt

interests 2000s internet, Hyperdimension neptunia, muse dash, idolmasters, bandori, pjsekai, when they cry, love live, cod:mw2, l4d2, cotl, paladins, cof, twd, Uma mumuse pretty derby.

kins Neptune (HDN), Yuki Takeya, Nico Yazawa, Rina Tennoji, Riamu Yumemi, Anzu Futaba, Yuno Gasai, Cirno (2HU). Yoshiko Tsushima, Miumi Miclairno Mizuki.

yoshiko.jpg